Цени за реклама в Blitz.bg/sport

Рекламен формат Макет Позиция CPM *
Стандартни банери / Rich media
Десктоп версия
Top 300×250
Начална страница 10,00 лв.
Всички страници 7,00 лв.
Middle 300×250 Начална страница 8,00 лв.
Всички страници 5,00 лв.
3D Cube 300×250 Начална страница 12,00 лв.
Всички страници 8,00 лв.
Half banner 300×600 Начална страница 12,00 лв.
Всички страници 9,00 лв.
3D Cube 300×600 Начална страница 14,00 лв.
Всички страници 10,00 лв.
Megaboard 980×200 Начална страница 16,00 лв.
Всички страници 12,00 лв.
3D box 980×200 Начална страница 18,00 лв.
Всички страници 14,00 лв.
Wallpaper Начална страница 22,00 лв.
Всички страници 16,00 лв.
Carousel Начална страница 12,00 лв.
Всички страници 10,00 лв.
Brandmark/Takeover Начална страница 25,00 лв.
Всички страници 20,00 лв.
Rollband Banner Начална страница 25,00 лв.
Всички страници 20,00 лв.
PushDown Banner Начална страница 25,00 лв.
Всички страници 20,00 лв.
Video Начална страница 30,00 лв.
Всички страници 25,00 лв.
Брандинг Megaboard + wallpaper Начална страница 30,00 лв.
Всички страници 25,00 лв.
ПР публикации 1000,00 лв.
Мобилна версия
300×250 Всички страници 8,00 лв.
in artucle Всички страници 10,00 лв.
Footer Всички страници 10,00 лв.
Video Всички страници 25,00 лв.
*CPM – Цена за 1000 импресии
Цените са в лева без ДДС за 1000 импресии.
Цените за ПР публикациите са в лева без ДДС.
Възможно е таргетиране по устройства, часови пояс, гео таргериране в страната и чужбина.