Системата е безпристрастен измерител на ефекта от вашите кампании 

С всеки изминал ден, месец, с всяка нова година, Интернет все повече се превръща в могъщ медиен инструмент, който вече е най-големият конкурент на традиционните медии – печатни и електронни, в битката за спечелване на рекламодатели и средства от рекламния пазар. Ползата от употребата на световната мрежа, като място където всеки може да доставя стоки или услуги, става все по-очевидна и тя е резултат от серия от предимства: интерактивност, възможност за по-добро и по-строго фокусирано таргетиране на аудиторията, рентабилност (по-доброто съотношение на вложени в реклама пари и ефект от рекламата), безпристрастност и много други. Ако в телевизията стартирате рекламна кампания, вие нямате възможност да я контролирате. Дори и да не е подходяща или успешна тя ще върви, независимо че не постигате никакъв ефект. В мрежата имате възможност за контрол, за предлагане на повече варианти на реклама, за да намерите най-подходящата и да я използвате в контакта си с потребителя.

Blitz.bg достига до 24,72 процента от аудиторията в българското уеб пространство (според последните данни на Gemius) и това ни прави една от най-влиятелните онлайн медии в България. Като такава ние непрекъснато разработваме нови ресурси и инструменти за онлайн реклама, за да достигнем до повече читатели и удовлетворим все по-високите изисквания на нашите рекламодатели. Последното ни постижение в тази насока е успешната интеграция на системата за управление на банерна реклама AdOcean. С нея залагаме на нови интерактивни медийни формати и нестандартни площи, което ни позволява да привлечем вниманието на хиляди, дори милиони очи. 

Със своята adserver система Blitz.bg улеснява всички отделни играчи във веригата от рекламодателя до крайния клиент. Системата дава уникална възможност да се контролира разработката и осъществяването на рекламни кампании онлайн, като разполага и с инструментариум за повишаване на ефективността на рекламните послания, достигащи до целевата аудитория. AdOcean e безпристрастен измерител на ефекта от рекламата в Интернет. С него Blitz.bg открито демонстрира нарастващото надмощие на онлайн промотирането спрямо традиционните комуникационни канали, като вестници, списания, радио и най-вече телевизия. 

Рекламата в Blitz.bg e “open-end solution” решение (решение с отворен край). Ние сме отворени за всякакви идеи и предложения от страна на клиента. С новата ни системата за управление на банерна реклама вие имате възможност да взимате моментални решения в течение на своята рекламна кампания. За да достигнете до своите целеви аудитории, сме в състояние да организираме кампании по най-разнообразни показатели. Това може да бъде географско планиране само към жители на определени региони. Доставянето на банери може да се осигури и само за избрани посетители, които най-лесно ще бъдат идентифицирани по техния IP адрес. Други възможности са таргетирането по резолюцията на компютърния монитор, от който се сърфира, операционната система или използвания браузър.

Добре дошли! 

“Сервирайте” своите реклами при нас!